darbnīcas

Mūsu meistari darbnīcās veic visdažādākos darbus, kas nepieciešami reklāmas produkcijas izgatavošanai. Tiek veikti visi darbi, kas nepieciešami dažādu reklāmas stendu, plākšņu, izkārtņu gaismas kastu izdatavošanai un uzstādīšanai.