izciršana

Lai iegūtu dažādas formas produktus, piemēram, kastes, voblerus, u.c., tiek izmantota izciršana. Lai veiktu šo darbu, nepieciešams izgatavot produktam atbilstošu cirtni. Piedāvajam arī cirtņu izgatavošanu.